Pages

tabung nikah saya

Makhluk Bumi Disini

Sunday, May 12, 2013

Niat Kita

NIAT:

Terjemahan: Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs ummar bin Al-Khatab r.a, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas)berdasarkan apa yang diniatkan. sesiapa yang berhijrah kerana (ingin mendapatkan keredhaan) Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada  (keredhaan) Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah kerana dunia yang dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan dinilai sebagaimana) yang dia niatkan".

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim# cukup terkesan dihati saya. satu peristiwa yang memang betul-betul terjadi kepada saya baru-baru ini. memang betul, apa yang diniatkan memang betul terjadi. dan ia membuka mata hati saya. Allah Maha Besar dan Maha Mendengar.

No comments:

Post a Comment